13 Thửa Đất Trên 1000m² Ở Chơn Thành , Bình Phước

  • Vị Trí Tại : Xã Tân Lập , Huyện Chơn Thành , Tỉnh Bình Phước
  • bán 13 Thửa Đất Diện Tích Trên 1000m²
  • Sang Tên Công Chứng Ngay
  • Đường Nhựa 6m
  • Quý Anh Chị Quan Tâm Liên Hệ Nhanh Ạ
– Diện Tích 35 x 38 – Giá : 659 triệu
Diện Tích 42m x 22m ; Giá 889 Triệu
Diện Tích 22m x 47m ; Giá 739 Triệu
Diện Tích 25m x 55m ; Giá 669 Triệu
Diện Tích 24m x 42m ; Giá 729 Triệu
Diện Tích 22m x 47m ; Giá 739 Triệu
Diện Tích 22m x 47m ; Giá 739 Triệu
Diện Tích 22m x 47m ; Giá 739 Triệu
Diện Tích 22m x 47m ; Giá 729 Triệu
Diện Tích 22m x 47m ; Giá 729 Triệu
diện Tích 22m x 47m ; Giá 689 Triệu

diện Tích 22m x 54m ; Giá 689 Triệu
Diện Tích 22m x 47m ; Giái 719 Triệu

Author: Ngọc Ánh

Trả lời